Dagbog

Dome huset

i

Grønderup

 

Her på siden vil vi forsøge at beskrive forløbet af bryggeriet, step for step.

Vi overtog grunden i Grønderup den 15 december i 2012, og gik straks igang med at søge på nettet efter vor nye bolig.

I første omgang faldt vi for en type dome der var bygget af færdigt fabrikerede 5 kanter, det var meningen vi ville bygge 2 mindre dome forbundet med en mellembygning.

Vi fik søgt Landsonetilladelse, og begyndte detailplanlægning af bygningerne. Da alt var færdigt, og vi var klar til at søge byggetilladelse, skulle kontrakten med arkitekten underskrives, det viste sig så at prisen på de færdig fabrikerede elemente, over en week-end, var steget med 70%. Dette bevirkede at vi ikke længere havde tillid til vedkommende arkitekt så samarbejdet blev afbrudt.

 

Vi skulle så i gang med et nyt projekt, som blev en dome fra det Californiske firma: Timberline Geodesic gennem den danske forhandler Ecodome. Efter et produktivt samarbejde, og mange mails, med direktøren for Ecodome Michael Riber fik vi rettet alle planer til, og kunne ansøge om byggetilladelse.

 

 

 

Sådan så grunden, hvor domen skal ligge, ud i det tidlige forår 2013. Snart efter var hele grunden en urskov af gråbynke, tidsler og brændenæller m.m.

 

Den 1. juli 2013 afleverede vi ansøgning om byggetilladelse, men da grunden ligger indenfor skovbyggelinien, skulle tilladelsen i offentlig høring, igen 4 ugers venten.

I mellemtiden fik vi ansøgt om tilladelse til etablering af et beplantet filter til rensning af det kommende spildevand.

Den 20. august 2013 fik vi byggetilladelsen, og gik straks igang med forberedelse til støbning af soklen, og bestilt byggesættet til domen i Californien.

 

Der var dog lige en stak sten fra den tidligere bebyggelse der lå i vejen for vort projekt.

Mange rigtig store sten (sylt sten) godt overbegroet af div. ukrudt

 

Med hjælp af kraftigt maskineri og en god pilot, blev stenstakken spredt og jord sigtet fra.

Stenene er nu placeret så vi kan overse dem og senere udvælge de rette til kommende brug.

Dette foregik i strålende sol

d.25. aug.

 

Grundplan for domen

 

den 6. september

 

Så graves der fundament.

Helmuth (en af vore Citroën venner) er pilot på den lejede gravemaskine

 

Og selvfølgelig ligger der lige en kæmpe sten i hjørnet af fundamentet

 

den 9. september

Store beton dag, 22 m3 beton skal fordeles i renderne. Vi kunne ikke have valgt en værre dag. Silende regn hele dagen, så min nevø Lars, Mette og Jeg endte med at være gennemblødt til skindet. Lars er indehaver af Vilstrups Byg og Renovering i Fåborg og er manden med expertisen ud i beton og murearbejde

 

Der skulle også skæres jern og det skulle placeres i 2 lag i renderne

Der er lagt rør i, til udførelse af kloark m.m.

Slutteligt blev der indstøbt patentånd til at holde selve domen på plads

 

den 27. september

 

 

 

Så bliver der gravet ud "inden for murene" der skal jo være plads til isolering, kloarkrør og div. vandrør

Det er igen Helmuth der er pilot

 

 

 

Vi fik også begyndt på nedgravning af jordvarmeslanger

 

 

Jeg havde et ordentligt læs jordslanger med fra Hedensted

(og ikke for meget luft i bagerste hjul på traileren!)

 

 

Helmuth´s flotte Mehari

 

den 28. september

 

 

Torben ( vor nabo) kom og flyttede leca blokkene hen til fundamentet

 

 

Nu står blokkene klar, så Lars og jeg på tirsdag kan begynde at stable dem oven på hinanden

 

Så blev det den 1. oktober

Men de lecahjørner vi havde bestilt til levering kl. 07,00 kom først kl. 14,00 så den dag fik vi kun gjort klar til murearbejdet.

 

Men så den 2. gik vi i gang fra morgenstunden.

Kloarkfolkene fik placeret rør til afløb, de steder hvor vi gerne vil have dem, og anbragt en spulebrønd hvor alle rør samles, så nu er det klart til næste etape som bliver renseanlæget.

 

Helmuth kom også fra morgenstunden og fik gravet næsten begge strenge af jordvarmeslangerne ned, i et til tider næsten umuligt jordstykke, der var alt fra store sten og betonklodser, gamle kloarkrør og dito vandrør m.m. men nu hvor renderne igen er dækket til ligner det jo et ganske normalt stykke havejord som blot skal bearbejdes "lidt"

 

Næste etape er når alle blokkene er brugt, så vi kan grave helt hen til huset, der hvor jordvarmeanlægget skal stå.

 

Vi fik også gang i opbygning af leca muren som skal danne fundament for selve domen.

Vi kom et stykke af første skifte, men fik så problemer med mål contra vinkler, og opdagede at det ikke er helt ligetil at bygge et 15 kantet hus med 3 karnapper, vi besluttede at afvente fremkomst af tegninger med indvendige mål og i størelse A3

 

Og så lagde jeg mig lige på sygehuset i 4 dage, men er nu klar igen til fortsættelse i uge 42

 

18. oktober

 

Nu har vi fået styr på diverse mål og vinkler. I forbindelse med udgravning "indenfor murene" har vort centrum flyttet sig lidt, og radierne til yderpunkterne af soklen er ikke de samme over hele linien, de (radierne) er mindre der hvor domen støder op til karnapperne, dette var ikke synligt på de første tegninger vi havde fået, men nu køre det bare.

Lecablokkene stables med jern i fugerne og glasuld i mellemrummet mellem fugerne, der er også murbindere for at holde sammen på blokkene.

Når der er fuget mellem blokkene, fyldes mellemrummen, og de huller der er blevet hvor patentbåndene kommer op, med løs Leca i ærte størelse.

 

 

 

Mette er i køkkenet og fuger mellem blokkene

 

Så er vi nået 3 skifter over gulvniveau, "skørterne" som hænger under de 3 synlige skifter, er en del af Radon- spærreren.

Bemærk også "passeren" som udgår fra røret i centrum af domen, den er mærket med de 2 forskellige radier vi skal bruge

 

Domen er nu klar til afrejse fra Californien, desværre kunne den ikke være i en 20 fods container, men er nu pakket i en 40 fods.

Domen forlader Oakland den 21. oktober på det gode skib Halifax Express

Forventet ankomst Hamburg den 22. november.

Forventet ankomst Fredericia den 28. november

Forventet ankomst Grønderup umiddelbart herefter

 

24 oktober

 

Så mangler vi kun 1 skifte før fundamentet er færdigt, og bunden er næsten klar til vi kan lægge flamingo isoleringen, som skal være under gulvet.

 

Vi har nu også besluttet at opføre en lille dome, ved siden af den store, for bedre at få plads til jordvarmeanlægget, så vil der også blive plads til en sauna

 

3. November

 

 

Ugerne 43 og 44

Er gået med megen travlhed og en forfærdelig masse regn og blæst, med et sandt mudderbad til følge

 

Afretningssandet er blevet fordelt og skal nu stampes godt til, så der ikke kommer sænkninger i gulvet, det er ham selv der styre stamperen, som venligst er udlånt af Korinth Entreprenørene

Kloakfolkene trækker rørene fra spulebrøndene ved domen frem mod renseanlægget, gravearbejdet afsløre temmelig meget opfyldning med mursten m.m. Vi fandt dog ikke hverken olie eller ædle metaller

 

 

 

Samtidig med kloakarbejdet ankom flamingoen til isolering under gulvet.Vi måtte læsse disse af næsten ude ved vejen pga. kloarkarbejdet, med det resultat at vi også fik en god gang motion hen over mudder osv. godt for benmuskler og arme.

 

Så er første lag flamingo ved at være på plads, så mangler der bare et lag mere før gulvvarmeslanger skal monteres.

Erling står foran køkkenvasken, eller rettere der hvor vasken skal være.

 

Fortsættes på Dagbog 2